Skip to main content

Rakveren linna luovutettu venäläisille ilman miekan lyöntiä

Rakveren linna luovutettu venäläisille ilman taistelua. Vouti heitetty vankeuteen. Rakveren linnan alistumisesta Liiviläisen sodan alussa antaa perusteellisen kuvan Johann Renner Liivinmaan kronikassa:

„Se Virunmaan tärkein linna ei ollut erittäin tukeva, siinä oli tuolloin 11 taistelukelpoista saksalaista.

Sinne lähetti venäläinen kolme miestä ja vaati sen alistumista sekä antoi voutille 14 päivää miettimiseen. Sillä aikaa järjesti vouti koko rahan, suojavarustuksen, varustuksen, ruokatavaran, huonekalut ja muun Tallinnaan vietäväksi. Sen tiedon saivat venäläiset talonpojilta, siksi he tulivat 14 päivän sisällä takaisin ja halusivat ottaa koko omaisuuden . Palvelijat olivat tykkien luo ja halusivat ampua, mutta vouti ei luvannut, koska hän ajatteli saavansa itselle elannoksi Põlulan kartanon (yhden mailin päässä Rakveresta) kuten venäläiset olivat hänelle vakuuttanut. Mutta kun kaikki varustus ja ruokatavara olit tullut Tallinnaan perille, niin vouti lähti linnasta ja luovutti sen venäläisille. Kun he nyt eivät löytäneet linnasta mitään, kiitivät palvelijoiden tavaroita kuljettavien vankkurien perään ja ryöstivät ne. Palvelijat luovuttivat tavaran. Samalla ammuttiin yksi venäläinen.

Kun vouti tuli Tallinnaan, hän lähetti omat palvelijansa pois, kaksi sihteeriä jäivät
hänen luo. Jonkin ajan kuluttua hänet vangittiin ja häneltä otettiin monta tuhatta guldenia, koska hän oli luovuttanut linnan. Rakveressa saivat venäläiset 7 falkon-tykkiä, 30 silavakylkeä, vähän ruista ja muuta tavaraa.”

Rakvere linnus - sõjamehed