Skip to main content

Keskaegne seiklus

Tauno Rahnu

Saabutakse 16. sajandisse.

Vahisõdur küsib parooli ja soovijad saavad selga ordurüütlite vestid. Külastame rondeeli, tutvume liivi ordu ja linnuse ajalooga.
Mõõganäituse, kabeli, teadustekambri külastus, vibulaskmine ja legendid. Julgemad saavad külastada piinakambrit, surmatuba ja põrgut.

+372 5333 8160; helina@svm.ee

 

 

Programmi kestus
1.5h
Sihtrühm
Täiskasvanud, lapsed, eakad