Skip to main content

Õuesõppeprogrammid Rakvere Linnuses 2015

Õuesõppeprogrammid Rakvere Linnuses 2015
Toimumisaeg

Et teha õuesõpet, ei pea alati rentima bussi ja sõitma kaugele.

Õuesõpet saab üllatavalt hästi teha ka siinsamas, Rakvere Linnuse mõnusas keskonnas! Me aitame teil läbi viia toreda ja hariva õppetunni õues/linnuses. Meie juhtmõtteks on õppeainete lõimimine läbi aktiivsete välitegevuste erinevatele vanuserühmadele ning kooliastmetele. Meie õppetund kestab umbes poolteist tundi.

Käsitööd Vana-Liivimaa

Eesmärk: Tutvustada õpilastele kaegsete

käsitööliste töid (13–16. sajand)

Tegevuskoht: sepapada

Tunni sisu:

Õpilastele tutvustatakse keskaegsete käsitööliste tööd ning lihtsamaid töövõtteid.

1.   Sepapajas õpitakse tundma sepa tööriistu
ning valmistatakse üheskoos sepanael;

2.   Refektooriumis valmistab igaüks endale oma rüütlivapi (olemasolevale ettevalmistatud põhjale kleepimine või joonistamine);

3.   Vahaküünalde valmistamine;

4.   Meistritunnistuse kirjutamine hanesule ja tindiga.

Selleks, et tundi paremini läbi viia jagatakse grupp

kaheks, üks pool toimetab umbes 35 minutit sepapajas

ning teine tegeleb sama kaua heraldikameistri ja

küünlameistri juures, seejärel vahetatakse. Tund lõppeb

mündilöömise ja tunnistuste kirjutamisega.

Programmi hind 8,00€ in.

Tund toetab põhikooli ajaloo ja käsitöö õppekava.

 

Elu-olu ja kombed Vana Liivimaal

Eesmärk: Tutvustada õpilastele elu-olu ja kombeid Vana-Liivimaal (13–16. sajand)

Tegevuskoht: Refektoorium, kapiitlisaal, romantikaaed, bordell

Tunni sisu:

1.               Õpilastele tutvustatakse keskaegseid toite ja lauakombed, selleks kaetakse laud, kus kantakse liuaga lauale terved kaalid, porgandid jne ning liha. Õpilastel on söömiseks kasutada käär leiba ning nuga. Enne söömist tutvustatakse õigeid lauakombeid (Erasmus Rotterdamist) ning käitumist nii mees- kui naissoost lauakaaslaste suhtes

2.               Kurtuaasia (viisakus) meeste ja naiste vahelistes suhetes (keskaegse tantsu tund, sonettide lugemine).

3.               Käitumine magamistoas ja voodis.

4.               Keskaegsed seksuaalkujutelmad. Õpilased viiakse bordelli ning tutvustatakse kesk- ja varauusaegsete seksuaaltabudega.

5.               Pesemine ja saun kesk- ja varauusajal

6.               Kuidas käituda kehaeritistega (uriin, mustus, okse, sülg, tatt jm)

Programmi hind 7,00€ in.

Tund toetab põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava.

NB! Põhikooli tunni puhul muudetakse tunni rõhuasetusi ning bordelli külastust üldjuhul ei toimu.

 

Relvad ja sõjapidamine Vana-Liivimaal

Eesmärk: Tutvustada õpilastele Vana-Liivimaal kasutatud relvastust (13–16. sajand)

Tegevuskoht: Tunni esimese osas kapiitlisaal, teises osas eeshoov

Tunni sisu:

1.               Õpilastele tutvustatakse rüütlite relvastus: mõõgad: ühekäemõõk, kahekäemõõk, bastard; piigid, hellebardid jms. erinevate relvade proovimine võitluses kapsapeaga. Näidisvõitlus.

2.               Raskerelvastuses rüütel kui keskaegne tank: Õpilastele tutvustatakse rüütli kaitserelvastust (rõngassärk, coif, raudrüü). Üks õpilane riietatakse rüütli täisvarustusse (kannupoisid riietavad rüütlit). Miks eestlased kaotasid muistse vabadusvõitluse?

3.               Õpilastele tutvustatakse püssirohu ja tulirelvade ajalugu: valmistatakse püssirohtu tutvustatakse linnuse musteteid ja suurtükke (demonstreerides ka linnuses leiduvaid erineva suurusega ja erinevast materjalist kuule). Demonstreeritakse musketi ja suurtüki laadimise võtteid grupist valitud noorsõduri(te)le ning lastakse nii musketit kui ka suurtükki.

4.               Landsknechid (palgasõdurid, piigilohistajad) lohistavad piiki ja teevad relvaharjutusi

Programmi hind 7,00€ in.

Tund toetab põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava.